Hvad kan du gøre?

Klimaomstilling er noget vi skaber sammen. Og vi kan alle bidrage og gøre en forskel. På denne side kan du finde inspiration til, hvordan du kan gøre dit liv – i hverdag og fest - mere klimavenligt.

Klimaplanen handler om alt det ”vi” kan gøre. Og med ”vi” menes Lejre Kommune i samarbejder og partnerskaber med borgere, organisationer, virksomheder, politikere, medarbejderne i kommune og landsbyerne – både i og uden for den kommunale geografi.

Klimaplanen handler også om, hvordan klimaomstilling kan ske helhedsorienteret som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 49 landsbyer og småbyer – nu og for fremtidige generationer.

CONCITO, Danmarks Naturfredningsforening og Danske skove har samlet en masse idéer til en klimavenlig hverdag. Dem kan du læse nedenfor. Har du nye forslag og idéer til, hvordan vi kommer i klima-mål, som du gerne vil dele? Så send dem til programleder Gry Asser Bertelsen: grabe@lejre.dk

Gode idéer - sådan kan du bidrage

Kontakt

Gry Asser Bertelsen
Programleder af klimaindsatsen