Energi

Energiforbruget står for 22 % af CO2-udledningen i Lejre Kommune (2019). Langt størstedelen af energiforbruget er knyttet til private boliger og erhverv.

 

Boligmassen i Lejre Kommune består hovedsageligt af enkeltstående bygninger som stuehuse, parcelhuse, sommerhuse og lignende. De fleste huse varmes op af naturgas, olie og varmepumper. Kun 15 % af husene er dækket af fjernvarme.

Figuren viser den samlede CO2-udledning fra energi i Lejre Kommune fordelt på sektorer.

Lejre Kommunes klimaplan har følgende fokusområder indenfor energi:

  1. Omlægning af varme fra fossil energi til fossilfrie energikilder
  2. Energibesparelser hos private og erhverv
  3. Øget produktion af vedvarende energi

Du kan læse mere om målsætninger samt de konkrete handlinger i klimaplanen her

Kontakt

Gry Asser Bertelsen
Programleder af klimaindsatsen
Energi til din bolig:

Fjernvarme, termonet, solceller, varmepumpe?

Hvis du har spørgsmål om klimavenlig energi til din bolig, har vi et helt område på hjemmesiden om emnet og mulighederne.

Find det her