Mål 6: Det synliggøres på en enkelt og gennemskuelig måde, hvor mange fuldtidspersoner i Lejre Kommune der er på offentlig forsørgelse, og hvordan udviklingen er.

Tegn på succes

6.1: Hvordan udvikler antallet af fuldtidspersoner på ydelse x og y sig?

Se, hvordan det går

6.2: Lykkes indsatsen – skabes der afgang fra ydelse til job hhv. uddannelse?

Se, hvordan det går

6.3: Lykkes indsatsen varigt – hvad er tilbageløbet fra job hhv. uddannelse til ydelse inden for 6 mdr.?

Se, hvordan det går