Mål 5: Flygtninge hjælpes til en uddannelse eller job.

Tegn på succes

5.1: Andelen af jobparate flygtninge og familiesammenførte skal stige.

Se, hvordan det går

5.2: Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er selvforsørgede skal stige – og som følge heraf skal andelen af flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse falde.

Se, hvordan det går