Mål 4: Flere borgere kommer i job eller uddannelse og kan derfor klare sig selv økonomisk.

Tegn på succes

4.1: Andelen af borgere, der er selvforsørgede, skal stige – og som følge heraf skal andelen af borgere på offentlig forsørgelse falde.

Se, hvordan det går