Politiske mål for kerneopgaven Uddannelse & beskæftigelse

Her kan du læse de politiske mål for Uddannelse & beskæftigelse. For hvert mål kan du se, hvordan vi måler effekten af indsatsen.

Mål 3: Unge i Lejre Kommune er i enten job eller uddannelse – de går ikke ledige!

Tegn på succes

3.1: Andelen af unge, som forlader grundskolen som uddannelsesparate, skal stige.

Se, hvordan det går

3.2: Flere unge fra Lejre Kommune, der afslutter grundforløbet på en erhvervsskole, skal, senest 8 uger efter afsluttet grundforløb, have en praktikplads.

Se, hvordan det går (afventer data)

3.3: Alle nyuddannede unge skal være i job inden for tre måneder efter afsluttet uddannelse.

Se, hvordan det går (afventer data)

3.4: Frafaldsprocenten fra erhvervsuddannelserne på en erhvervsskole skal falde.

Se, hvordan det går (afventer data)

 

 

Mål 4: Flere borgere kommer i job eller uddannelse og kan derfor klare sig selv økonomisk.

Tegn på succes

4.1: Andelen af borgere, der er selvforsørgede, skal stige – og som følge heraf skal andelen af borgere på offentlig forsørgelse falde.

Se, hvordan det går

Mål 5: Flygtninge hjælpes til en uddannelse eller job.

Tegn på succes

5.1: Andelen af jobparate flygtninge og familiesammenførte skal stige.

Se, hvordan det går

5.2: Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er selvforsørgede skal stige – og som følge heraf skal andelen af flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse falde.

Se, hvordan det går

Mål 6: Det synliggøres på en enkelt og gennemskuelig måde, hvor mange fuldtidspersoner i Lejre Kommune der er på offentlig forsørgelse, og hvordan udviklingen er.

Tegn på succes

6.1: Hvordan udvikler antallet af fuldtidspersoner på ydelse x og y sig?

Se, hvordan det går

6.2: Lykkes indsatsen – skabes der afgang fra ydelse til job hhv. uddannelse?

Se, hvordan det går

6.3: Lykkes indsatsen varigt – hvad er tilbageløbet fra job hhv. uddannelse til ydelse inden for 6 mdr.?

Se, hvordan det går

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk