Mål 2: Alle børn og unge skal være i god trivsel og udnytte deres læringspotentiale.

Tegn på succes

2.1: Andelen af elever, som får mindst 2 i dansk og matematik, skal stige, og andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år.

Se, hvordan det går

2.2: Lejre Kommune skal have skoler med elever, hvis trivsel ligger over gennemsnittet for, hvad man kan forvente.

Se, hvordan det går

2.3: Lejre Kommune skal have skoler, som skaber resultater, der ligger over, hvad man kan forvente ud fra en socioøkonomisk reference.

Se, hvordan det går

2.4: Børn og unge anbragt uden for hjemmet skal have bedre karakterer ved folkeskolens afgangsprøver og i de nationale test svarende minimum til landsgennemsnittet for de anbragte.

Se, hvordan det går

2.5: Andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse, skal øges

Se, hvordan det går (afventer data)