Mål 1: Flere børn og unge bliver hjulpet tidligt - inden problemerne vokser sig store

Tegn på succes

1.1: Den forholdsmæssige andel af det samlede budget, som anvendes til forebyggende og tidlige indsatser blandt de 0-22-årige, øges. Det gælder både på almenområdet og på det specialiserede børneområde.

Se, hvordan det går