Mål 14: De fysisk rammer for bevægelse og andre fritidsaktiviteter forbedres, og flere benytter sig af rammerne/faciliteterne og tager del i fællesskaberne.

Tegn på succes

14.1: Der er en positiv udvikling inden for alle aldersgrupper i den andel, som er aktive i en eller flere foreninger.

Se, hvordan det går (afventer data)

14.2: Aktivitetsniveauet blandt de kreative fritidsaktiviteter (herunder musikskole og billedskole) stiger

Se, hvordan det går

14.4 Kapacitetsudnyttelsen af de kommunale lokaler øges, jf. idrætsanalysen.

Se, hvordan det går (afventer data)