Politiske mål for kerneopgaven Fællesskab & fritid

Her kan du læse de politiske mål for Fællesskab & fritid. For hvert mål kan du se, hvordan vi måler effekten af indsatsen.

Mål 14: De fysisk rammer for bevægelse og andre fritidsaktiviteter forbedres, og flere benytter sig af rammerne/faciliteterne og tager del i fællesskaberne.

Tegn på succes

14.1: Der er en positiv udvikling inden for alle aldersgrupper i den andel, som er aktive i en eller flere foreninger.

Se, hvordan det går (afventer data)

14.2: Aktivitetsniveauet blandt de kreative fritidsaktiviteter (herunder musikskole og billedskole) stiger

Se, hvordan det går

14.4 Kapacitetsudnyttelsen af de kommunale lokaler øges, jf. idrætsanalysen.

Se, hvordan det går (afventer data)

Mål 15: Velfærdssamfundet hviler på borgernes aktive deltagelse, fællesskaber og frivillige indsatser, og Lejre Kommunes borgere er sjællandsmestre i frivillighed. Det er en styrke, der skal værnes om og udbygges.

15.1: Andelen af borgere, der yder en frivillig indsats, udvikler sig positivt.

Se, hvordan det går (afventer data)

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk