Mål 13: Når borgerne bliver spurgt, hvad de værdsætter ved livet i Lejre Kommune, så er naturen højt placeret. Derfor, og af hensyn til fremtidens generationer, passer vi godt på naturen, drikkevandet og miljøet.

Tegn på succes

13.1: Den vedvarende energi styrkes og CO2-udledningen reduceres – i kommunen som organisation (kommunal organisation/bygningsmasse)” og i kommunen som geografisk område.

Se, hvordan det går

13.2: Genanvendelsesprocenten i forbindelse med de kommunale affaldsordninger vokser.

Se, hvordan det går 

13.3: Andelen af økologisk drevne landbrugsarealer øges, og økologiprocenten i madordningerne i de kommunale institutioner øges.

Se, hvordan det går

13.4: De beskyttede naturarealer i kommunen vokser i størrelse samtidig med, at artsrigdommen og naturkvaliteten forbedres.

Se, hvordan det går (afventer data)

13.5: Lejre Kommune lever op til ‘Covenant of Mayors for Climate and Energy’.

Se, hvordan det går (afventer data)

13.6: Borgerne giver ved en årlig undersøgelse udtryk for, at de oplever, at mulighederne for at færdes i naturen bliver bedre.

Se, hvordan det går (afventer data - indgår i borgermåling)