Mål 11: Der er et godt samarbejde mellem Lejre Kommune og erhvervslivet om at udvikle erhvervsklimaet og fastholde og tiltrække nye virksomheder/arbejdspladser.

Tegn på succes

11.1: Der er en nettovækst i antallet af virksomheder i Lejre Kommune.

Se, hvordan det går (afventer data)

11.2: Der er en positiv udvikling i antallet af private arbejdspladser.

Se, hvordan det går 

11.3: Virksomhederne vil over for andre anbefale Lejre Kommune som hjemsted for at opstarte og drive virksomhed i.

Se, hvordan det går (afventer data)

11.4: De erhvervsmæssige styrkepositioner inden for landbrug/fødevarer, bolig/byggeri, oplevelsesøkonomi og iværksætteri udbygges.

Se, hvordan det går

11.5: Der skal være ledige erhvervsarealer, som muliggør etablering af nye virksomheder og vækst af eksisterende virksomheder. Udviklingen i omsætningen af erhvervsarealerne følges. 

Se, hvordan det går (afventer data)