Mål 8: Lejre Kommune tager på vegne af kommunens borgere aktiv del i det nære sundhedsvæsen og samarbejder med læger og sygehus, eksempelvis om at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Tegn på succes

8.1: Antallet af småbørn og 80+ årige, som genindlægges, falder, og der kan dokumenteres færre forebyggelige indlæggelser blandt disse aldersgrupper.

Se, hvordan det går