Mål 7: Lejre Kommune støtter borgere i alle aldre/livssituationer i at have et aktivt og sundt liv.

Tegn på succes

7.1: Andelen af 18-64-årige, som modtager et længerevarende botilbud, falder, fordi flere hjælpes til at klare sig selv og være en del af de lokale fællesskaber.

Se, hvordan det går (afventer data)

7.2: Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp i eget hjem stiger, og andelen af 80+ årige, som modtager hjemmehjælp i eget hjem, falder, fordi flere - som følge af en forebyggende indsats – kan klare sig selv længere.

Se, hvordan det går (afventer data)

7.3: Den oplevede livskvalitet blandt borgerne i Lejre Kommune skal være stigende.

Se hvordan det går (afventer data)