Politiske mål for kerneopgaven Aktivt & selvstændigt liv

Her kan du læse de politiske mål for Aktivt & selvstændigt liv. For hvert mål kan du se, hvordan vi måler effekten af indsatsen.

Mål 7: Lejre Kommune støtter borgere i alle aldre/livssituationer i at have et aktivt og sundt liv.

Tegn på succes

7.1: Andelen af 18-64-årige, som modtager et længerevarende botilbud, falder, fordi flere hjælpes til at klare sig selv og være en del af de lokale fællesskaber.

Se, hvordan det går (afventer data)

7.2: Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp i eget hjem stiger, og andelen af 80+ årige, som modtager hjemmehjælp i eget hjem, falder, fordi flere - som følge af en forebyggende indsats – kan klare sig selv længere.

Se, hvordan det går (afventer data)

7.3: Den oplevede livskvalitet blandt borgerne i Lejre Kommune skal være stigende.

Se hvordan det går (afventer data)

Mål 8: Lejre Kommune tager på vegne af kommunens borgere aktiv del i det nære sundhedsvæsen og samarbejder med læger og sygehus, eksempelvis om at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Tegn på succes

8.1: Antallet af småbørn og 80+ årige, som genindlægges, falder, og der kan dokumenteres færre forebyggelige indlæggelser blandt disse aldersgrupper.

Se, hvordan det går

 

Mål 9: Samarbejdet med borgerne på kommunale tilbud (både på ældre- og socialområdet) og deres pårørende udvikles, jf. pejlemærker for samarbejde.

9.1: Borgernes tilfredshed med samarbejdet udvikler sig positivt -– dokumenteret bl.a. i brugertilfredshedsundersøgelser.

Se, hvordan det går (afventer data)

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk