Vi kender hinanden og samarbejder på en effektiv måde

Samarbejdet om kernevelfærden bliver bedre og mere forpligtende – og derfor også mere effektfuldt - når samarbejdspartnerne kender hinanden, forstår og respekterer hinandens roller. Derfor:

  • Starter ethvert konkret samarbejdsforløb med at afstemme mål og roller/ansvar og med at sikre, at borgeren eller virksomheden ved, hvem der har ansvar for at koordinere på tværs i den kommunale organisation.
  • Taler samarbejdspartnerne sammen, som et supplement til den skriftlige kommunikation på mail og breve. Det forebygger misforståelser og kvalitetsbrist (der koster dyrt).
  • Betragtes både ris - f.eks. klager - og ros som vigtig information om, hvad der kan blive bedre eller virker godt.
  • Bruger samarbejdspartnerne ikke tid på myter om hinanden, men taler sammen, hvis de har spørgsmål eller kritik. I sikker forvisning om at kritik og gode råd vil blive modtaget i den positive ånd, det er ment.
  • Ved borgere og virksomheder, hvem de skal kontakte i den kommunale organisation og oplever klare indgange.