Borgernes og ”stedernes” viden og handlekraft i centrum

Oplevelsen af at have indflydelse på og handlekraft i eget liv, i byens eller foreningens arbejde er en katalysator for forandring, og skal kombineres med den faglige indsigt som de kommunalt ansatte repræsenterer. Derfor:

  • Tager kommunale beslutninger afsæt såvel i faglig viden om, hvad der virker som i reel viden om borgernes, virksomhedernes og ”stedernes” virkelighed og motivation samt problemforståelse.
  • Udvikles løsninger og nye indsatser altid i et tæt samarbejde mellem målgruppen for kerneopgaven – målgruppens viden, hvad end det er børn og deres forældre, unge, ældre, borgere med handicap, virksomheder, foreninger, byer m.v., skal være med fra starten.
  • Ser alle, der bidrager til kernevelfærden nysgerrigt på, hvad deres eget bidrag til kerneopgavernes formål kan være - som leder og medarbejder, forælder, pårørende, bruger, borger, virksomhed, forening m.fl.