Kerneopgave: Uddannelse & beskæftigelse

Det er vigtigt for det enkelte menneske at kunne bidrage ved at have et arbejde, og - så vidt det overhovedet er muligt – at kunne forsørge sig selv.

Formålet er at forebygge, at nogle står uden for arbejdsfællesskaberne. Målgruppen er de borgere, som ikke er i arbejde eller uddannelse, eller som er i risiko for at droppe ud af sin uddannelse eller miste sit arbejde. Den enkelte skal støttes i selv at gøre en aktiv indsats. Støtten og opfølgningen skal være relevant og tilpasset den enkeltes livssituation og koordineret i forhold til indsatser inden for de øvrige kerneopgaver, særligt Aktivt & selvstændigt liv og Trivsel & læring.

Alle mennesker skal have mulighed for at udvikle og bruge sine evner og kompetencer.

Her kan du se om vi lykkes

Her kan du se en film om, hvad borgere, virksomheder og ansatte selv siger om kerneopgaven, Uddannelse & beskæftigelse.