Kerneopgave: Uddannelse & beskæftigelse

Det er vigtigt for det enkelte menneske at kunne bidrage ved at have et arbejde, og - så vidt det overhovedet er muligt – at kunne forsørge sig selv.

Formålet er at forebygge, at nogle står uden for arbejdsfællesskaberne. Målgruppen er de borgere, som ikke er i arbejde eller uddannelse, eller som er i risiko for at droppe ud af sin uddannelse eller miste sit arbejde. Den enkelte skal støttes i selv at gøre en aktiv indsats.

Støtten og opfølgningen skal være relevant og tilpasset den enkeltes livssituation og koordineret i forhold til indsatser inden for de øvrige kerneopgaver, særligt Aktivt & selvstændigt liv og Trivsel & læring.

Her kan du se om vi lykkes

Her kan du se en film om, hvad borgere, virksomheder og ansatte selv siger om kerneopgaven, Uddannelse & beskæftigelse.