Kerneopgave: Trivsel & læring

Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. Børn og unge i Lejre Kommune skal opleve tydelige voksne, der skaber gode rammer for læring og sikrer, at børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt. 

Formålet er, at hvert enkelt barn og ung trives og lærer så meget, som hun eller han kan – og fastholder lysten til at deltage i fællesskaber, være nysgerrig, og lære nyt hele livet. Målgruppen er alle børn og unge i Lejre Kommune. 

Forældre og fagprofessionelle har et ansvar for børns og unges trivsel og læring. Børn og unge har også et medansvar, ikke alene for sig selv, men også for, at andre børn og unge har det godt.

Her kan du se om vi lykkes

Her kan du se en film om, hvad borgerne og de ansatte selv siger om kerneopgaven, Trivsel & læring.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk