Kerneopgave: Fællesskab & fritid

Lejre Kommunes borgere skaber gennem et aktivt foreningsliv, bylaug og grundejerforeninger, fællesarrangementer, nabohjælp m.v. grundlaget for levende lokalsamfund, der tiltrækker nye borgere og skaber livskvalitet for herboende. Fællesskab & fritid er på en gang en forudsætning for de øvrige kerneopgaver og en kerneopgave i sig selv.

Formålet er at skabe åbne, engagerende fællesskaber, hvor borgere kan være sammen med andre mennesker på tværs af alder, livssituation og geografi. Målgruppen er alle borgere i Lejre Kommune.

Fællesskab & fritid er et ansvar for os alle sammen.

Her kan du se om vi lykkes

Her kan du se en film om hvad frivillige selv siger om kerneopgaven Fællesskab & fritid.