Kerneopgave: Bæredygtig vækst

Bosætning og erhvervsudvikling er en betingelse for, at vi kan bevare en kommune med 49 levende lokalsamfund, hvor det er godt at være – også for fremtidens generationer.

Formålet er at sikre fremtidens lokalsamfund gennem en aktiv erhvervs-, turisme-, by- og boligudvikling. Det skal ske med respekt for de unikke og stedbundne ressourcer i Lejre Kommune og i hvert eneste lokalsamfund, jf. Vores Sted. Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Lejre Kommune.

Det er et fælles ansvar at passe godt på Lejre Kommunes ressourcer - naturen, kulturhistorien, vejene og stierne, de kommunale ejendomme m.v. og at sikre fremtidens lokalsamfund.

Her kan du se om vi lykkes

Her kan du se en film om, hvad borgere, virksomheder og frivillige siger om kerneopgaven, Bæredygtig vækst.