Kerneopgave: Aktivt & selvstændigt liv

Nogle mennesker har – midlertidigt eller varigt – behov for en målrettet indsats for at komme sig efter et sygdomsforløb, som følge af et fysisk eller psykisk handicap, en svær livssituation eller alderdom. Nogle med sigte på at blive i eller komme i gang med uddannelse eller job. Alle med målet om et bedre liv ved at kunne klare sig selv mere og bedre.

Formålet er at støtte den enkelte i at kunne leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Målgruppen er børn, unge, voksne og ældre, som efter en individuel vurdering har behov for hjælp, støtte og omsorg.

Den målrettede indsats tilrettelægges individuelt og bygger på den enkeltes ressourcer og egen indsats, på samarbejde med pårørende, netværk og frivillige samt en professionel, koordineret indsats fra kommunens side.

Her kan du se om vi lykkes

Her kan du se en film om, hvad borgere, ansatte og frivillige siger om kerneopgaven, Aktivt & selvstændigt liv.