Hvad er en kerneopgave?

Kerneopgaverne er den værdi, Lejre Kommune skaber for og sammen med borgerne og virksomhederne. Kerneopgaven skaber retning ved at udtrykke et klart formål, altså en ønsket effekt. Kerneopgaven er ikke de offentligt ansattes arbejdsopgaver – men skal forstås som overordnede formål, der sætter retning for hele den administrative og politiske organisation.

Hver kerneopgave er noget i sig selv, men også del af noget større og afhængig af de andre kerneopgaver. F.eks. er Trivsel & læring helt afgørende for kerneopgaven Uddannelse & beskæftigelse, fordi børn og unge, som ikke trives, risikerer i højere grad at stå uden for arbejdsmarkedet, når de bliver voksne.

Kerneopgaverne kan derfor ikke læses og forstå isoleret, men må ses i en sammenhæng. Og det er netop i sammenhængene på tværs, at borgerne og medarbejderne peger på, at der er noget at hente. At vi kan skabe bedre velfærd i betydningen større ønsket effekt for borgerne og lokalsamfundet for de samme eller færre penge.