Historie & baggrund

I 2017 slog Lejre Kommune slår dørene op til en ny form for politisk samarbejde med lokalsamfundet. Velfærden skulle til debat og borgere, foreninger, erhvervsliv og kommunalt ansatte blev inviteret til at være med til at drøfte, hvad de vigtigste værdier er i vores lokale velfærd.

Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne

Med Vores Sted har Kommunalbestyrelsen skabt en stærk fortælling om alt det, som vi har og gerne vil skabe mere af i Lejre Kommune: Natur, fællesskaber og frirum til initiativ. Mere end 1000 borgere og repræsentanter for erhvervslivet deltog i processen med at finde ind til kernen af Lejre Kommunes ”DNA” og med at identificere, hvad borgerne i kommunens 49 landsbyer værdsætter mest ved livet netop her. 

Siden 2016 har Kommunalbestyrelsen arbejdet målrettet med at indtænke og udmønte Vores Sted i stort og småt – Kommunestrategi og –plan, lokalplaner, budgetaftaler, kommunikation, samabejdsrelationer, byudvikling m.v.  

Med budgetaftalen for 2017 satte Kommunalbestyrelsen et markant fokus på kerneopgaverne ud fra en erkendelse af, at Vores Sted først og fremmest skal skabe den måde vi forstår og nytænker kernevelfærden på:

”I 2017 sættes for alvor fokus på kerneopgaverne under overskriften: Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne. Der er afsat 0,5 mio. kr. i budgettet til at understøtte dette og implementeringen af Vores Sted. Målet er at øge effekten af kerneopgaverne, så borgerne får lidt mere for deres skattekroner og herigennem sikre bæredygtig velfærd også fremover” (Lejre Kommunes Budgetaftale 2017-20).

Kernevelfærdsudvalget

Til at lede processen nedsatte Kommunalbestyrelsen et politisk udvalg med navnet Kernevelfærdsudvalget, som var bredt sammensat af borgere, repræsentanter for virksomheder, råd, foreninger, bestyrelser samt kommunalt ansatte og politikere. 

Kernevelfærdsudvalget skulle være med til at sætte fokus på, hvad er det mest værdifulde ved vores kommunale fællesskab? Hvad er vigtigst for borgere, foreningsliv og erhvervsliv? Hvad er de vigtigste opgaver for vores kommunale organisation, hvad kan borgerne selv bidrage med og hvordan styrker vi samarbejdet om at få mest mulig velfærd for skattekronerne?

I boksen til højre kan du se, hvem der var med i Kernevelfærdsudvalget ligesom du kan læse dagsordenerne fra deres møder og i nedenstående link kan du læse Kernevelfærdsudvalgets afsluttende sag til Kommunalbestyrelsen d. 24. april 2018. Alle anbefalinger blev enstemmigt vedtaget.

Kernevelfærdsudvalgets afsluttende anbefalinger til Kommunalbestyrelsen