Fokus 2020-2021

Fokus 2020-21 fastlægger tværgående indsatsområder, som hele organisationen skal arbejde med og samarbejde om:

  1. Praktisere pejlemærker for samarbejde med borgerne.
  2. Fastholde, udvikle og rekruttere medarbejdere.
  3. Effektivisere og digitalisere tværgående arbejdsprocesser

Fokusområderne tager sit afsæt i budgetaftalen for 2020-23, og er blevet til gennem drøftelser i Hovedudvalget og Samarbejdsforum. Alle ledelsesteams og center- og lokaludvalg skal arbejde med og bidrage til de tre fokuseringer.

Fokus 2020-2021