Din indgang

Kernevelfærdsudvalget anbefaler at Lejre Kommune igangsætter et udviklingsforløb, ”Din indgang”. Målgruppen er især borgere, som  har behov for indsatser, der bunder i forskellige lovgivninger, og som ofte forvaltes af forskellige afdelinger og fagcentre. Formålet og ambitionen for indsatsen er at skabe en sammenhængende service, som af borgerne opleves som ”en plan”.