Der findes et sted, hvor vi ringer til hinanden

Kernevelfærdsudvalget anbefaler, at Lejre Kommune forbedrer og udvikler den gode borgerbetjening i samarbejde og dialog med borgerne. Ved at ringe til borgere, der klager, eller som får afslag på ansøgninger m.v., vil den kommunale organisation få en bedre forståelse for, hvad der ligger bag klagen og bruge denne forståelse i den løbende kvalitetsudvikling og læring.