Der findes et sted, hvor vi skaber tid til det vigtigste

Vi skal have rydde ud i de regler og dokumentationskrav som står i vejen for at vi kan bruge tiden på det vigtigste.

Et af formålene med Kernevelfærdsudvalgets arbejde er at styrke samarbejdet om kerneopgaverne for at øge effekten og skabe bedre velfærd for de samme eller færre penge. Her har vi brug for borgernes bidrag.

Hvis vi skal lykkes med det, skal tiden og pengene bruges på det vigtigste – på dét, som skaber størst værdi og effekt for borgerne.

Derfor skal vi reducere eller helt afvikle de regler, proces- og dokumentationskrav, som borgere, virksomheder eller kommunalt ansatte bruger tid på, men som ikke kan begrundes i kerneopgaverne eller andre afgørende formål. Det gælder også kultur, myter, vaner og uhensigtsmæssig praksis, som stiller sig i vejen for at bruge tiden rigtigt og på det vigtigste.

Hvordan gør vi?

Vi sætter ind dér, hvor borgeren møder ”systemet”, og hos den medarbejder, som sidder over for borgeren og oplever problemstillingen i sin hverdag. For det er i den konkrete situation, at vi kan få øje på det bøvlede og uhensigtsmæssige bureaukrati. Det er også i den konkrete situation, at vi kan finde løsningerne og ideerne til at forenkle eller afskaffe en regel eller en proces. 

Borgerne er derfor vores vigtige medspillere: De kan pege på arbejdsgange, kulturer, procedurer og regler, som de oplever spænder ben for den gode sagsbehandling. 

Borgerrådgiveren er med

Lejre Kommune samarbejde med Borgerrådgiveren, som er med at sikre at borgernes forslag bliver behandlet og håndteret de rette steder i den kommunale organisation.

Borgerne bidrager - skriv til os!

Alle er velkommen til at skrive til os og fortælle os om arbejdsgange, kulturer, procedurer og regler, som de oplever spænder ben for den gode sagsbehandling. Skriv til udfordrings-postkassen på udfordring@lejre.dk