Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage, hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, du har fået eller den behandling, vi har givet dig.

I Lejre Kommune ser vi klager som en mulighed for at lære noget mere. Noget mere om hvordan vi formidler vores afgørelser, og hvordan vi opfattes, når vi udfører vores arbejde. Klager giver også mulighed for at få et nyt blik på de afgørelser, vi træffer. 

Vil du gerne klage, kan du kontakte lederen af det område, du ønsker at klage over.

Se kontaktoplysninger her

Er du i tvivl hvem der er den rigtige at kontakte, kan du altid kontakte Borgerservice på 4646 4646.

Hvis du vil klage over en afgørelse, står det i afgørelsen hvordan du klager. Er du i tvivl, så kontakt din sagsbehandler eller lederen på området.

Lejre Kommune har også en borgerrådgiver, som kan hjælpe dig med at formulere din klage eller vejlede dig i, hvordan du kommer videre.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk