Hvis du vil klage

Du har altid mulighed for at klage, hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, du har fået eller den behandling, vi har givet dig.

I Lejre Kommune ser vi klager som en mulighed for at lære noget mere. Noget mere om hvordan vi formidler vores afgørelser og hvordan vi opfattes, når vi udfører vores arbejde. Klager giver også mulighed for at få et nyt blik på de afgørelser, vi træffer - typisk ved at sagen sendes til en klageinstans.

Når det er sagt, vil vi naturligvis helst have glade borgere og samarbejdspartnere, der ikke oplever at der er noget at klage over. Derfor er vi også meget opmærksomme på, at den viden vi får fra klagerne indtænkes i den måde vi arbejder på fremadrettet. På den måde sikrer vi, at både den oplevede og den faglige kvalitet i borgerbetjeningen løbende forbedres.

Vil du gerne klage, kan du kontakte lederen af det område, du ønsker at klage over.

Se kontaktoplysninger her

Er du i tvivl hvem der er den rigtige at kontakte, kan du altid kontakte Borgerservice på 4646 4646.

Hvis du vil klage over en afgørelse, står det i afgørelsen hvordan du klager. Er du i tvivl, så kontakt din sagsbehandler eller lederen på området.

Lejre Kommune har også en borgerrådgiver, som kan hjælpe dig med at formulere din klage eller vejlede dig i, hvordan du kommer videre.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk