Om fritagelse

Du kan søge om fritagelse fra Digital Post fra 1. marts 2014. Du skal udfylde blanketten i selvbetjeningen i højre side af skærmen, som skal afleveres personligt i Borgerservice på Hvalsø Rådhus. Du skal opfylde et af fritagelseskriterierne for at kunne blive fritaget (se blanket)

Hvis du ikke selv kan møde op i Borgerservice, kan du bede en pårørende om at gå i Borgerservice. Blanketten indeholder også en fuldmagtserklæring, som du skal udfylde. Den pårørende går herefter i Borgerservice, afleverer din anmodning og legitimerer sig, så borgerservicemedarbejderen kan se, at du har givet vedkommende fuldmagt til at aflevere blanketten for dig.