Personoplysninger eller personfølsomme oplysninger

Ved persondata skelnes der mellem almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger. 

Almindelige personoplysninger
Det kan f.eks. være navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, e-mail, sociale problemer, andre private forhold end følsomme oplysninger.

Følsomme personoplysninger
Racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, tilhørsforhold til fagforeninger, oplysninger om helbredsmæssige eller seksuelle forhold.