Indsigt i dine oplysninger

Lige som du kan søge om aktindsigt i forbindelse med din sagsbehandling, har du også ret til at se hvilke personoplysninger, Lejre Kommune har om dig. Du har fx ret til at se, hvad vi bruger dine oplysninger til, med hvilken hjemmel, vi indsamler dem, og hvem vi videregiver eller overlader behandlingen af oplysningerne til.