Hvor har vi dine oplysninger fra?

Nogle typer af information kan vi som myndighed hente i andre registre som f.eks. SKAT, BBR og CPR-registret. Anden information beder vi dig selv om at oplyse, når du fx henvender dig til os eller bruger en selvbetjeningsløsning.

Vi skal dog altid have lov til at indhente information om dig. Oftest har vi lov til det ifølge lovgivningen, men i de tilfælde, hvor vi ikke har, skal vi have lov af dig fx ved at bede dig om samtykke.