Hvis du mener, der er fejl i dine oplysninger

Hvis du mener, der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, har du ret til få ændret forkerte informationer om dig selv.

Dog skal både du og Lejre Kommune være enige om, at det er forkerte oplysninger, før de bliver rettet. Som offentlig myndighed må man ikke bare ændre eller fjerne oplysninger, hvis de først er tilføjet til din sag. Derfor vil de korrekte oplysninger typisk blive tilføjet sagen, samtidig med de forkerte oplysninger også bliver stående.

Hvis der ikke er enighed om, at informationerne er forkerte, vil der ikke blive tilføjet nye oplysninger til din sag. Der vil dog altid blive lavet en tilføjelse, hvor der står at du ikke mener, at oplysningerne er korrekte.

Samtidig har Lejre Kommune pligt til at oplyse andre, hvis vi har videregivet forkerte oplysninger, der senere er blevet rettet.