Datasikkerhed i Lejre Kommune

I Lejre Kommune modtager og behandler vi meget information hver dag, for at vi kan levere den nødvendige service. Det gælder både information om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Det er derfor vigtigt, at vi håndterer denne information både sikkert og lovligt. Herunder kan du læse en række regler og procedurer for datasikkerhed i Lejre Kommune.

Hvor har vi dine oplysninger fra?

Nogle typer af information kan vi som myndighed hente i andre registre som f.eks. SKAT, BBR og CPR-registret. Anden information beder vi dig selv om at oplyse, når du fx henvender dig til os eller bruger en selvbetjeningsløsning.

Vi skal dog altid have lov til at indhente information om dig. Oftest har vi lov til det ifølge lovgivningen, men i de tilfælde, hvor vi ikke har, skal vi have lov af dig fx ved at bede dig om samtykke. 

Sådan opbevarer vi dine oplysninger

I Lejre Kommune opbevarer vi dine informationer i fag- og journalsystemer. Al information, der har betydning for en sag, bliver journaliseret i enten et fag- eller journalsystem. Det gælder også, når du fx sender os information på e-mail eller digital post.

Så lang tid opbevarer vi dine oplysninger

Som hovedregel opbevarer vi oplysninger i fem år. Herefter bliver de slettet. Dog er der visse undtagelser. fx gemmes sager om børn i 10 år. Sager, der har historisk værdi - det vil sige sager, der er politisk behandlet eller sager om anbringelse. Denne typer af sager gemmes i Statens Arkiver.

Sådan er dine oplysninger sikret, når du bruger en selvbetjeningsløsning

Når du fx bestiller nyt pas, kørekort eller bestiller nyt NemID, er det via en sikker kanal. De informationer du indtaster via Lejre Kommunes selvbetjeningsløsninger, er beskyttet og sendes direkte til Lejre Kommune.

Hvis dine oplysninger bliver lækket

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren (DPO), hvis du har mistanke om, at Lejre Kommune har lækket personlige informationer eller på anden måde ikke har overholdt loven i håndteringen af dine eller andres personlige oplysninger. 

Indeholder din henvendelse fortrolige eller følsomme oplysninger, skal du bruge den sikre beskedfunktion:

https://dpo.bechbruun.com/lejre

Hvis du mener, der er fejl i dine oplysninger

Hvis du mener, der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, har du ret til få ændret forkerte informationer om dig selv.

Dog skal både du og Lejre Kommune være enige om, at det er forkerte oplysninger, før de bliver rettet. Som offentlig myndighed må man ikke bare ændre eller fjerne oplysninger, hvis de først er tilføjet til din sag. Derfor vil de korrekte oplysninger typisk blive tilføjet sagen, samtidig med de forkerte oplysninger også bliver stående.

Hvis der ikke er enighed om, at informationerne er forkerte, vil der ikke blive tilføjet nye oplysninger til din sag. Der vil dog altid blive lavet en tilføjelse, hvor der står at du ikke mener, at oplysningerne er korrekte.

Samtidig har Lejre Kommune pligt til at oplyse andre, hvis vi har videregivet forkerte oplysninger, der senere er blevet rettet.

Indsigt i dine oplysninger

Lige som du kan søge om aktindsigt i forbindelse med din sagsbehandling, har du også ret til at se hvilke personoplysninger, Lejre Kommune har om dig. Du har fx ret til at se, hvad vi bruger dine oplysninger til, med hvilken hjemmel, vi indsamler dem, og hvem vi videregiver eller overlader behandlingen af oplysningerne til. 

Databeskyttelsesrådgiver

Som alle andre offentlige myndigheder er Lejre Kommune forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver – en såkaldt DPO.
Databeskyttelsesrådgiveren er fuldstændig uafhængig af Lejre Kommune, og det er hans rolle at sikre, at Lejre Kommune lever op til reglerne om datasikkerhed, blandt andet ved at støtte kommunen i korrekt og sikker håndtering af data.

Lejre Kommunes databeskyttelsesrådgiver er:
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail - dpo.lejre@bechbruun.com

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller personlige oplysninger, skal du bruge den sikre beskedfunktion:

https://dpo.bechbruun.com/lejre

Personoplysninger eller personfølsomme oplysninger

Ved persondata skelnes der mellem almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger. 

Almindelige personoplysninger
Det kan f.eks. være navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, e-mail, sociale problemer, andre private forhold end følsomme oplysninger.

Følsomme personoplysninger
Racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, tilhørsforhold til fagforeninger, oplysninger om helbredsmæssige eller seksuelle forhold.