Sådan handler kommunen ind

Offentlige indkøb og dermed Lejre Kommunes indkøb er underlagt nogle meget faste regler som styres af EU-direktiverne og nationale love (Tilbudsloven mv.)

Reglerne hviler på baggrund af grundlæggende principper som ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.
Lovgivningen gør, at Lejre Kommune arbejder på at flere og flere indkøb sker via forudgående udbud.

Lejre Kommune er forpligtet til at udbyde vare- og tjenesteydelser i EU, såfremt den samlede kontraktværdi overstiger en tærskelværdi på ca. kr. 1,5 mio. kr. i kontraktperioden. 

Vil du vide mere om udbud reglerne for offentlige indkøb så læs mere på Konkurrencestyrelsens hjemmeside.

Konkurrencestyrelsens hjemmeside

Lejre Kommune benytter i nogen tilfælde SKI aftalerne. Læs herunder mere om hvordan du bliver leverandør til SKI

Læs mere på www.SKI.dk