De typer af personoplysninger vi håndterer

Når vi modtager en henvendelse fra dig, behandler vi dit navn og henvendelsens indhold.

Når vi offentliggør oplysninger, bruger vi kun de oplysninger, vi har fået tilladelse til at dele. Det drejer sig typisk om navne, interviews, billeder og video.

Når vi målretter vores indhold, segmenterer vi på køn, alder, geografi og interesser på baggrund af den viden, den enkelte social medie-platform har om dig. Vi har kun adgang til oplysningerne i pseudonymiseret form. Det er således kun de enkelte sociale medier, der kan identificere dig på baggrund af oplysningerne.