Hvordan sender du sikkert til Borgerrådgiveren?

Du sender og modtager digital post via www.borger.dk eller www.e-boks.dk. Hvis du vil sende sikker digital post direkte til borgerrådgiveren, kan du sende det ved at logge ind med NemID herunder.

Send sikkert post til borgerrådgiveren

Når du sender digital post bliver informationen krypteret og signeret. Det betyder, at du har sikkerhed for, at meddelelsen ikke kan læses af andre end dig og modtageren.

Husk at sende kontaktinformationer i form af for eksempel telefonnumre med, hvis du vil have at borgerrådgiveren skal ringe til dig.

Hvis din henvendelse indeholder personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, bør du altid bruge digital post.

Hvad er personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger?

Personfølsomme oplysninger er blandt andet oplysninger om: 

  • cpr.nr
  • helbredsmæssige forhold 
  • økonomiske forhold
  • væsentlige sociale problemer 
  • seksuel orientering
  • strafbare forhold
  • politisk eller religiøs overbevisning

Her indsættes et link til en vejledning