Hvordan behandler Borgerrådgiveren dine persondata?

De persondata om dig, som Borgerrådgiveren modtager fra dig eller andre, vil blive lagret uden adgang for andre end borgerrådgiveren og dig selv.

Medmindre du udtrykkeligt siger nej, vil Borgerrådgiveren dog sende de nødvendige personoplysninger om dig til relevante områder af administrationen i Lejre Kommune for at kunne behandle din sag og svare på dine spørgsmål.

Siger du nej til at give Borgerrådgiveren oplysningerne eller til at disse videregives, begrænser det Borgerrådgiverens muligheder for at få din sag tilstrækkeligt belyst, og dermed behandle sagen.

Ved oplysning om persondata har du ret til at

  • blive orienteret om indsamling af oplysninger om din person, når de behandles elektronisk
  • få indsigt i de oplysninger om din person, der behandles elektronisk
  • gøre indsigelse mod, at oplysningerne om din person behandles og videregives elektronisk
  • kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger om din person, der er urigtige eller er behandlet elektronisk i strid med lovgivningen
  • tilbagekalde dit samtykke

Reglerne om persondata står i persondataloven. Den har nr. 429 og er fra 31. maj 2000.