Hvordan behandler Borgerrådgiveren dine persondata?

De persondata om dig, som borgerrådgiveren modtager fra dig eller andre, vil blive lagret uden adgang for andre end borgerrådgiveren og dig selv.

Medmindre du udtrykkeligt siger nej, vil borgerrådgiveren dog sende de nødvendige personoplysninger om dig til relevante områder af administrationen i Lejre Kommune for at kunne behandle din sag og svare på dine spørgsmål.

Siger du nej til at give borgerrådgiveren oplysningerne eller til at disse videregives, begrænser det borgerrådgiverens muligheder for at få din sag tilstrækkeligt belyst, og dermed behandle sagen. 

Læs om dine rettigheder her

Læs om datasikkerhed i Lejre Kommune