Hvis du vil have nogen til at hjælpe dig med at klage?

Efter forvaltningslovens § 8, stk. 1 kan du som part i en sag på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling vælge at give fuldmagt til, at andre repræsenterer eller bistår dig.

Det betyder, at du kan få din ægtefælle, ven eller andre  (partsrepræsentant) til at repræsentere dig og hjælpe med din klage til Borgerrådgiveren.

Du skal blot udfylde en fuldmagt, som skal afleveres til Borgerrådgiveren sammen med klagen.

Betydning af fuldmagten

Hvis der er klaget af en partsrepræsentant, får du som part en bekræftelse på, at Borgerrådgiveren behandler sagen. Du får også resultatet af Borgerrådgiverens behandling af sagen, men al yderligere korrespondance foregår mellem Borgerrådgiveren og partsrepræsentanten.

Find blanketten til fuldmagten her