Lejre - Den økologiske kommune

Lejre - Den økologiske kommune er kort fortalt en lang række nytænkende projekter og initiativer, der alle sætter kursen mod en mere bæredygtig fremtid – helt lokalt. En ultralokal levendegørelse af FN´s verdensmål.

Lejre - Den økologiske kommune lever som et stærkt netværk mellem landmænd, borgere, virksomheder og kommunen. Sammen er vi i gang med at skabe et sprudlende madlandskab med ambitiøse bud på det gode bæredygtige liv på landet.

Projekter og initiativer finder sted indenfor udvikling af den lokale fødevareproduktion, turisme, dyrevelfærd, oplevelser, drikkevand, klima, maddannelse, cirkulær økonomi og biodiversitet.

Den økologiske kommune startede op tilbage i 2012 med det formål, at udforske hvordan økologiske udviklingsprojekter kunne skabe en positiv udvikling i landet tæt på byen - Lejre Kommune.

Læs mere i artiklen Lejre Kommune: Et gentænkt madlandskab tæt på byen

 

Luk alle
Åben alle

Gårdbutikker, bærbuske, rækker af grønsager, græssende dyr og lokale spisesteder med lokale råvarer på menúen. Den lokale fødevareproduktion i Lejre Kommune er i rivende udvikling. EU-projektet FoodSHIFT2030 og partnerskabet Madfællesskabet skal modne og opskalere den udvikling der er i gang.

FoodSHIFT2030
Lejre Kommune, fødevareiværksættere og forskere fra Københavns Universitet er partnere i EU forandringsprojektet FoodSHIFT2030, som har fået 56 mio. kr. i støtte fra EU-programmet Horizon 2020. FoodSHIFT2030 startede op i 2020.

Under FoodSHIFT 2030’s fane arbejder aktører over hele Europa med at transformere de lokale madsystemer i en mere bæredygtig, cirkulær og demokratisk retning.

Der er ni laboratorier rundt omkring i Europa i projektet, og det danske laboratorium kaldes ”Morgendagens Køkken”. Her vil de danske partnere de kommende år styrke det regionale fødevareerhverv ved at modne og opskalere innovative løsninger og involvere borgerne i processerne.

Læs mere om projektet her.

Madfællesskabet
Madfællesskabet styrker fødevare-forbindelser mellem land og by. Fra jord til bord. Fra fødevareproducent til måltidsproducent. Fra jordbruger til forbruger. 

I Madfællesskabet er en række kommunale partnere gået sammen i et forpligtende partnerskab, der arbejder for at skabe et bæredygtigt fødevaresystem. 

Målet er at styrke koblingen mellem land og by og støtte en mangfoldig produktion af lokale fødevarer. Kort sagt: I Madfællesskabet ønsker vi at gøde jorden, så et mere bæredygtigt fødevaresystem kan vokse frem. Et system, der understøtter økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i både land og by.

Læs mere om Madfællesskabet.


 

 

 

Lejre Kommune er rig på naturområder og et mangfoldigt plante- og dyreliv. Vi vil værne om naturen samtidig med, at landdistrikterne udvikler sig.

Grønne enge og grøftekanter
Vi har et ønske om at øge biodiversiteten på kommunens mange grønne arealer, herunder vej- og grøftekanter, hvor der hovedsageligt vokser græs. Hvis man ønsker en øget biodiversitet, skal græsset dog begrænses, så det ikke kvæler blomsterne. Den almindelige praksis er at slå græsset og lade det ligge, da der er udgifter forbundet med at indsamle det. Men når det afklippede græs nedbrydes, frigives der næringsstoffer, som netop får græs til at stortrives. Hvis man ønsker en rig og varieret plantevækst kræver det en mere næringsfattig jord. Så for at give de bedste levebetingelser for en blomstrende biodiversitet er det afgørende, at græsset ikke blot slås, men fjernes helt fra områderne, så andre plantearter kan skyde frem. 

Læs mere om initiativet.

Paradisbakkernes nyttehaver
Paradisbakkernes nyttehaver ligger i hjertet af Hvalsø i den grønne kile. Foreningens formål er at give alle i Lejre kommune mulighed for at leje en jordlod og dyrke en økologisk nyttehave. Endvidere deler medlemmerne erfaringer gennem samvær, planlægningsdage og foredrag.

Læs mere om Paradisbakkernes nyttehaver

Lavringe jord
Foreningen Lavringe Jord har i samarbejde med gården Hegnsholt forpagtet et 22 ha naturskønt areal af Lejre Kommune syd for Allerslev ned til Lavringe Å. Her igangsætter landmænd og borgere initiativer indenfor økologisk fødevareproduktion, biodiversitet, rekreative initiativer, formidling og meget mere.

Læs mere om Lavringe jord

Lejre Økologiske Frugtlund

Foreningen Lejre Økologiske Frugtlund er stiftet i 2015 til at udvikle og drive Lejre Økologiske Frugtlund. Frugtlunden ligger på et 1,2 ha offentligt område i Lejre by ved kælkebakken afgrænset af Højbyvej og Rynkebjerggårdsvej.
Lejre Økologiske Frugtlund er således både en frugtlund, et friluftsområde, et interesse­fællesskab og et arbejds­fællesskab.

Alle borgere i Lejre Kommune kan blive med­lem af foreningen, og derigennem være med til at præge udviklingen af Frugtlunden og høste frugten af fællesskabet.

Læs mere om Lejre Økologiske Frugtlund

 

Lejre Kommunes madpolitik

Mad kan noget helt særligt. Mad skaber gode rammer for udfoldelsen af liv og bidrager til oplevelsen af at høre til, og både fødevarer og fællesskaber står helt centralt i Kommunalbestyrelsens strategi for udvikling af Lejre Kommune: Vores Sted. Der findes et sted, der smager af noget. Vores sted.

Sådan indledes Lejre Kommunes madpolitik. Kommunalbestyrelsen vil med madpolitikken sætte en retning og skabe et rum for udvikling af flere sunde måltidsoplevelser, fællesskaber, arbejdspladser og tryghed og glæde – for borgere i alle aldre og i alle kroge af kommunen.

Læs Lejre Kommunes madpolitik: "Der findes et sted, der smager af noget".

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.