Bæredygtighed og Verdensmål

FN´s verdensmål præsenterer en helhedsorienteret tilgang til udvikling, som integrerer sociale, miljømæssige og økonomiske hensyn. Bæredygtig omstilling skal ske helhedsorienteret som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 49 landsbyer og småbyer - nu og for fremtidige generationer.

Vi har med satsningen 'Den økologiske kommune' inspireret til økologi og bæredygtighed ud i alle kroge. Med visionen og kernefortællingen om Vores Sted har vi styrket denne dagsorden og stadfæstet vores grønne lederskab.

Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050 vil give os mere af det, som allerede findes og er værdsat her hos os. Biodiversitet, skove, nærhed til natur, lokal udvikling, fællesskaber og flere grønne løsninger.

Denne tilgang stemmer godt overens med FN´s verdensmål. Verdensmålene præsenterer en ambitiøs og udviklingsdagsorden for hele verden. De bygger på, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

 

Klima og bæredygtighed i Lejre Kommune

Luk alle
Åben alle
Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050 er vores svar på, hvordan klimaomstilling kan ske helhedsorienteret som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 49 landsbyer og småbyer – nu og for fremtidige generationer.

Lejre - Den økologiske kommune er kort fortalt en lang række nytænkende projekter og initiativer, der alle sætter kursen mod en mere bæredygtig fremtid – helt lokalt. En ultralokal levendegørelse af FN´s verdensmål.