Meroffentlighed

Kommunen skal altid overveje, om der kan gives aktindsigt i medfør af meroffentlighedsprincippet.

Hvis kommunen har besluttet at undtage f.eks. et internt arbejdsdokument fra aktindsigten, skal kommunen overveje, om der alligevel kan gives aktindsigt i dokumentet. Det er ikke altid nødvendigt at undtage interne arbejdsdokumenter.

Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan derimod ikke blive omfattet af aktindsigten ud fra hensynet til meroffentlighedsprincippet, da tavshedspligten vejer tungere end hensynet til offentlighed i forvaltningen.