Betaling

Justitsministeriet har fastsat regler for betaling for udlevering af dokumenter i medfør af offentlighedsloven.