Nyheder

Fra arkiv | 6+ mrd gammel
14. marts 2018 Arkiv

Brand i Annekset ved Firkløverskolen

I nat ved midnatstid har der været brand i en del af bygningerne på Skolevang 2 i Kirke Sonnerup, ved Firkløverskolen. Branden er slukket, og ingen er kommet til skade.

12. marts 2018 Arkiv

Få refusion for børneteater

Har jeres unger set teater? Dejligt. Mere af det! Husk så, at din forening, institution, kirke, skole, eller dit kulturhus kan få adgang til den støtte, Lejre Kommune, som part i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, giver.

8. marts 2018 Arkiv

Borgermøde om den nye udstykning ved Muningård

Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune byder alle interesserede til borgermøde om den kommende lokalplan for den nye boligudstykning ved Muningård mellem Lejrevej og Bispegårdsvej.

2. marts 2018 Arkiv

Har SKAT skrevet til dig om erhvervsejendomme og BBR?

Frem til udgangen af 2019 sender SKAT breve til ejere af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

1. marts 2018 Arkiv

Naturpleje til glæde for markfirben i Lejre grusgrav

I disse dage, hvor kulden river er Vej & Park på arbejde i den gamle grusgrav i Lejre. Alt sammen til ære for de beskyttede Markfirben, som lever i grusgraven og som i denne periode ligger i vinterdvale og venter på foråret.

28. februar 2018 Arkiv

Så er planerne for stier og trafiksikkerhed klar

Du kan nu læse de to nye planer for stier og trafiksikkerhed i Lejre Kommune. Det er her du kan læse om, det arbejde, der ligger til grund for planerne. Og du kan læse om mål og de forskellige indsatsområder.

14. februar 2018 Arkiv

Opgørelse af renovation

Vi sender nu årsafregning for renovation 2017 og opkrævning for første halvår i 2018. Regningen ser lidt anderledes ud, da vi har ændret sammensætningen af gebyrerne i forbindelse med vores nye affaldsordning. Beløbet svarer dog næsten til det, som du plejer at betale.

12. februar 2018 Arkiv

Vores Kunst – en ny kunstguide

Vidste du, at tæt på hvor du bor, kan du se kunstværker af fx Olaf Manske Andersen, Peter Brandes, Ingvar Cronhammer, Jørn Hansen, Søren Schaarup og Povl Søndergaard?