Nyheder

20. december 2018

Lokalplan for et bofællesskab ved Buske Øst

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18 . december 2018 Forslag til Lokalplan LK 59 for et bofællesskab ved Buske Øst samt Kommuneplantillæg nr. 5 til udsendelse i offentlig høring.

3. december 2018

Har du kommentarer til planerne for det tidligere rådhus i Lyndby?

Planerne for det tidligere Rådhus i Lyndby er nu i høring. Det betyder, at du frem den 25. januar 2019 kan komme med kommentarer til planerne. Den 10. januar 2019 kl. 19.00 inviterer Udvalget for Teknik & Miljø til møde i Karleby Forsamlingshus på Karlebyvej 177, 4070 Kirke Hyllinge. Her vil planerne blive fremlagt og du kan stille spørgsmål og komme med kommentarer til planforslagene.

12. november 2018

Udkast til tilladelse til en svineproduktion på Mannerupvej 30, 4320 Lejre

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en svineproduktion på Mannerupvej 30, 4320 Lejre. Der søges om tilladelse til en 2.485 m2 ny smågrisestald, 571 m2 ny slagtesvine-/poltestald og 2 stk. nye gyllebeholder af hver 662 m2. Yderligere ønskes der opført en brovægt og en ny halmlade til opbevaring af halm, der skal anvendes til svineproduktionen.

18. september 2018

Skal vi have et biogasanlæg i Lejre?

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning, fra Daka ReFood, som ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et anlæg i det område, der i Kommuneplan 2017 er udpeget til et muligt nyt biogasanlæg.

31. august 2018

Forslag til Lokalplan for Muningård

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan LK 28 for Muningård, Lejrevej 10 på deres møde den 28. august 2018. Det betyder, at lokalplanforslaget vil være i høring fra 29. august 2018 til 24. oktober 2018.

31. august 2018

Forslag til Lokalplan for Buen 6

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan LK 55 for Buen 6 på deres møde den 28. august 2018. Det betyder, at lokalplanforslaget vil være i høring fra 30. august 2018 til 25. oktober 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2, som ændrer zoneforholdene ved Buen 6, på deres møde den 28. august 2018. Det betyder, at kommuneplantillægget vil være i høring fra 30. august 2018 til 25. oktober 2018.

31. august 2018

Forslag til Lokalplan for Helvigmaglevej 2

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan LK 56 for Helvigmaglevej 2 på deres møde den 28. august 2018. Det betyder, at lokalplanforslaget vil være i høring fra 29. august 2018 til 24. oktober 2018.