Nyheder

Fra arkiv | 6+ mrd gammel
20. december 2018 Arkiv

Lokalplan for et bofællesskab ved Buske Øst

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18 . december 2018 Forslag til Lokalplan LK 59 for et bofællesskab ved Buske Øst samt Kommuneplantillæg nr. 5 til udsendelse i offentlig høring.

12. november 2018 Arkiv

Udkast til tilladelse til en svineproduktion på Mannerupvej 30, 4320 Lejre

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en svineproduktion på Mannerupvej 30, 4320 Lejre. Der søges om tilladelse til en 2.485 m2 ny smågrisestald, 571 m2 ny slagtesvine-/poltestald og 2 stk. nye gyllebeholder af hver 662 m2. Yderligere ønskes der opført en brovægt og en ny halmlade til opbevaring af halm, der skal anvendes til svineproduktionen.

18. september 2018 Arkiv

Skal vi have et biogasanlæg i Lejre?

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning, fra Daka ReFood, som ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et anlæg i det område, der i Kommuneplan 2017 er udpeget til et muligt nyt biogasanlæg.