Nyheder

4. april 2019

VVM-afgørelse om Borrevejle Kildeplads, FORS Vand Roskilde

Lejre Kommune har fra FORS Vand Roskilde modtaget en VVM-redegørelse om kildepladsen og dens effekt på miljøet. Kommunen har vurderet, at redegørelsen kan godkendes. Derfor sendes den og udkastet til afgørelsen med vilkår i høring i otte uger.

25. januar 2019

Forslag til Lokalplan for Kærvej og Hellesvej

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan LK 67 for Kærvej og Hellesvej på deres møde den 22. januar 2019. Det betyder, at lokalplanforslaget vil være i høring fra 24. januar 2019 til 21. marts 2019. Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, som ændrer zonestatus ved Kærvej og Hellesvej, på deres møde den 22. januar 2019. Det betyder, at kommuneplantillægget vil være i høring fra 24. januar 2019 til 21. marts 2019.

20. december 2018

Lokalplan for et bofællesskab ved Buske Øst

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18 . december 2018 Forslag til Lokalplan LK 59 for et bofællesskab ved Buske Øst samt Kommuneplantillæg nr. 5 til udsendelse i offentlig høring.

12. november 2018

Udkast til tilladelse til en svineproduktion på Mannerupvej 30, 4320 Lejre

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en svineproduktion på Mannerupvej 30, 4320 Lejre. Der søges om tilladelse til en 2.485 m2 ny smågrisestald, 571 m2 ny slagtesvine-/poltestald og 2 stk. nye gyllebeholder af hver 662 m2. Yderligere ønskes der opført en brovægt og en ny halmlade til opbevaring af halm, der skal anvendes til svineproduktionen.

Fra arkiv | 6+ mrd gammel
18. september 2018 Arkiv

Skal vi have et biogasanlæg i Lejre?

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning, fra Daka ReFood, som ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et anlæg i det område, der i Kommuneplan 2017 er udpeget til et muligt nyt biogasanlæg.

31. august 2018 Arkiv

Forslag til Lokalplan for Muningård

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan LK 28 for Muningård, Lejrevej 10 på deres møde den 28. august 2018. Det betyder, at lokalplanforslaget vil være i høring fra 29. august 2018 til 24. oktober 2018.