Nyheder

30. april 2020

Høring af forslag til tillæg 9 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 28. april vedtaget at sende forslag til Tillæg 9 til Spildevandsplan 2016-2023 ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget omhandler spildevandskloakering af et nyt boligområde ved Rynkebjerggård i Lejre.

27. april 2020

Høring af udkast til miljøgodkendelse til husdyrproduktion Sæbyvej 28

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Sæbyvej 28, 4070 Kirke Hyllinge. Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. På ejendommen er der en eksisterende malkekvægbesætning. I 2015 blev der meddelt miljøgodkendelse til 200 malkekøer (stor race) med opdræt.

8. april 2020

Høring om Hovedgaden i Hvalsø

Hovedgaden i Hvalsø skal være en bedre, smukkere, grønnere og mere trafiksikker Hovedgade. Det er en af opgaverne i områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte.