Informationsmøde vedrørende udbud af Depotdrift af genbrugelige hjælpemidler

Lejre Kommune ønsker at indkøbe Depotdrift af genbrugelige hjælpemidler.

Skrevet den. 5. april 2018

I den forbindelse inviteres alle interesserede leverandører til et informations- og dialogmøde onsdag den 11. april 2018 fra kl. 9.00 – 10.30. Hvalsø Rådhus mødelokale Skovbrynet.

Udkast til kravspecifikationer og udkast til rammeaftale kan rekvireres hos:

Søren Bloch Andersen, 
E- mail sbla@lejre.dk
Tlf.: 4646 4681. 

Tilmelding venligst til Søren Bloch Andersen.

Med venlig hilsen

Helle Klink
Leder Visitation & Bestiller