Indkøb af Levering af dagligvarer til hjemmeboende borgere

Skrevet den. 18. oktober 2017

Lejre Kommune ønsker at indgå aftale om levering af dagligvarer til hjemmeboende borgere. Varelevering til borgere i eget hjem efter Servicelovens § 83.

I den forbindelse inviteres interesserede leverandører til at rekvirere informationer om indkøbet, samt tilkendegive interesse til:

Ulla Rasmussen,
E-mail ulra@lejre.dk
Tlf. 4646 4606.