Udbud af Stomihjælpemidler

Skrevet den. 3. november 2017

Lejre Kommune udbyder sammen med 15 andre kommuner i Region Sjælland – via indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland (FUS) – levering af stomihjælpemidler til borgere med en bevilling i.ht. § 112. Leverancerne skal ske til borgernes bopæl.

Udbuddet omfatter indgåelse af en rammeaftale med én leverandør, og rammekontrakten forventes at have en værdi på ca. 248.000.000 kr. ekskl. moms over en 4-årig periode, heraf er 2 x 1 år optionsår.

Tildelingskriteriet for rammekontrakten er: Pris

Tilbuddet skal afleveres elektronisk gennem EU-supply senest den 12. december kl. 12.00.

For at deltage i opgaven skal du trykke her

Udbudsmaterialet kan downloades gratis.

 Alle yderligere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.